Wasz sukces jest naszym celem.

                                                   Czasy się zmieniają,
                                                               rozwiązania również.

Przegląd działalności:

· Rozpoznanie możliwości rozwoju produktów oraz opracowanie 
  indywidualnych koncepcji działalności gospodarczej na nowym  rynku,

· Opracowanie strategii nowych wejść dla niemieckich firm na rynek polski 
  i dla polskich firm na rynek niemiecki,

· Pozyskanie informacji i opracowanie analiz nowych rynków oraz działania
  wspierające budowę strategii marketingowych 
na nowych rynkach,

· Poszukiwanie partnerów do międzynarodowych kooperacji i tworzenia
  Joint-Venture oraz identyfikacja podmiotów do
przejęcia,

· Rozwój działalności w dziedzinie handlu zagranicznego oraz opracowanie
  strategii zbytu produktów.

Przykłady zrealizowyanych projektów :

·     Wprowadzenie polskiego markowego producenta mebli tapicerowanych 
       na rynek niemiecki, budowa sieci dystrybucyjnej, promocja marki,
      umowa o zarządzanie niemiecką spółką;

·     Analiza działalności handlowej w sektorze termoformowanych   
      opakowań do żywności na rynku niemieckim - na zlecenie
      wiodącego polskiego producenta - prowadzenie przedstawicielstwa
      handlowego polskiego oraz francuskiego producenta opakowań (do roku 2006);

·    Analiza rynkowa: sektor przerobu tworzyw sztucznych w Niemczech
     (tworzywa termoplastyczne) - na zlecenie firmy niemieckiej;

·    Analiza rynkowa na temat dystrybucji energii elektrycznej              
     w Niemczech - na zlecenie firmy polskiej;

·    Rozpoznanie rynku przemysłu chemicznego w Polsce pod kątem 
      mośliwości wykorzystania tworzyw sztucznych do mediów agresywnych 
     - na zlecenie klienta niemieckiego;

·     Analiza rynkowa: sektor szkła użytkowego (szkło kryształowe i sodowe)
      - rozpoznanie kanałów dystrybucyjnych oraz możliwości promocji marki    
      - na zlecenie polskiej huty szkła.