Wasz sukces jest naszym celem.

                                              Dobry marketing powinien odzwierciedlać 
                                                                            duszę przedsiębiorstwa.

Strategie marketingowe

JVN International
 

· przeprowadza analizy:
    -   rynku docelowego (potrzeb i atrakcyjności rynku) oraz pozycji konkurencji
    -   produktów i usług
    -   strategii zbytu
    -   pozycjonowania produktów
    -   stosowanych strategii cenowych

· opracowuje indywidualne, ofensywne strategie marketingowe  oparte na
  segmentacji rynku według strategicznych kryteriów klasyfikacji,

· opracowuje strategie wprowadzenia marki na nowy rynek, ustala kierunek
  i wypracowuje zalecenia zarządzania marką pod kątem wymogów nowego     
  rynku,

· wspomaga lub aktywnie uczestniczy w działaniach implementacji nowych 
  strategii oraz budowy sieci dystrybucyjnej Diese Seite wird noch erstellt.

Wasze korzyści

·     Identyfikacja szans, możliwości i perspektywicznych 
      obszarów działalności gospodarczej;
·     Optymalizacja palety produktów i usług pod kątem potrzeb rynku;
·    
Opracowanie konkurencyjnej struktury kosztów;
·     Zdobycie nowych potecjałów zaopatrzenia;
·     Intensyfikacja procesu zdobywania i zasad utrzymania klientów.