Wasz sukces jest naszym celem.

                                                                        Working together to win.

Dobór partnerów biznesowych

Znalezienie właściwych partnerów strategicznych zapewnia dobre szanse
na umocnienie i rozbudowę własnej pozycji względem konkurencji oraz
efektywne pokonanie barier rozwoju gospodarczego.

JVN International

·     weryfikuje możliwości zbytu oraz szuka partnerów handlowych       
      na rynku europejskim,

·     identyfikuje odpowiednie formy kooperacji, szuka, selekcjonuje 
      i wspomaga w nawiązaniu współpracy z właściwymi partnerami   
     kooperacyjnymi,

·     identifikuje podmioty do nawiązania Joint-Venture oraz do przejęcia,

·     szuka odbiorców licencji.

 

Wasze korzyści

Na bazie głębokiej znajomości rynku niemieckiego i polskiego oraz
dzięki współpracy z międzynarodowymi specjalistami JVN International
jest w stanie znaleźć  w
łaściwych partnerów do każdego przedsięwzięcia
gospodraczego za granicą.